Pleidooi voor pluraliteit

Een nieuw Nederlandstalig TGI-boek!! Op 20 juli 2020 is verschenen:

Pleidooi voor pluraliteit. De politieke kracht van Themagecentreerde Interactie (TGI) in deze tijd. Matthias Scharer, theoloog, put inspiratie uit de nalatenschap van Ruth C. Cohn, de grondlegster van TGI. Uitgaand van haar onderzoek naar courage, moed, verbindt hij haar migratiegeschiedenis met de maatschappelijke uitdagingen van nu. Hoe gaan we om met de rondwarende angst voor vreemdelingen en hoe bieden we tegenstand aan antidemocratische tendensen? Scharer ziet daarvoor aanknopingspunten in Ruth Cohns universele TGI-concept en haar plezier in de pluraliteit die volgens Hannah Arendt kenmerkend is voor de mens.

De auteur, onder theologen bekend door zijn Communicative Theology, betrekt in Pleidooi voor pluraliteit filosofen, sociologen, theologen en historici van naam bij zijn betoog, onder meer Emmanuel Levinas, Zygmunt Bauman, Dorothee Sölle en Philipp Blom. Ook buiten de vertrouwde TGI-context zal het boek betrokken burgers inspireren tot bezinning en politiek engagement.

Phien Kuiper heeft het boek vertaald en geredigeerd. Op de pagina Artikelen zijn bijlagen van het boek te vinden.

Meer lezen?

Lees de Inhoud, Over de vertaling, het Voorwoord en een deel van het 1e hoofdstuk  (PDF)


Handboek Themagecentreerde Interactie (TGI)

TGI is in de jaren zeventig in Nederland en Vlaanderen bekend geworden als een methode voor werken met groepen, waarin ‘levend leren’ samengaat met persoonlijke ontwikkeling. Sindsdien is TGI ontwikkeld tot een veelzijdig concept voor het analyseren en sturen van processen bij individuen, teams en organisaties.  

Dertig auteurs behandelen elk vanuit hun eigen discipline in korte hoofdstukken de achtergrond, ontwikkelingen en verschillen in opvatting van de belangrijkste begrippen van het concept.

Deze Nederlandse vertaling van het Duitse handboek is in 2013 verschenen, de vierde oplage in 2019. Met dit boek hebben al heel wat Nederlandstalige lezers hun kennis van en kijk op TGI kunnen verdiepen, nuanceren of bijstellen.

In het nieuwe TGI-boek wordt veelvuldig gerefereerd aan het Handboek.

Meer lezen?

Klik hier voor de Inhoud, een inleidend hoofdstuk van F. Schulz von Thun en het hoofdstuk Over dit boek. Er is ook een register bij dit boek beschikbaar ( download als PDF).

Bestel dit boek


TGI in Nederland en Vlaanderen 

TGI in Nederland en Vlaanderen is een aanvulling op het Handboek TGI, interessant voor wie meer wil weten over TGI en de verbreiding van TGI in het Nederlands taalgebied sinds de jaren zeventig van de vorige eeuw. Hoe is TGI in Nederland en Vlaanderen bekend geworden en verder verbreid? Waar en hoe wordt TGI ingezet en welke ontwikkelingen zijn er waar te nemen? 
De persoonlijke kijk van Phien Kuiper wordt verruimd door vele anderen die aan het woord komen: collega’s en leden van het Ruth Cohn Instituut van vroeger en nu. De hoofdstukken over TGI en maatschappelijk werk en TGI en psychotherapie zijn  geschreven samen met respectievelijk Loes Jacobs en Bea Vercruysse. Ineke van de Braak heeft het hoofdstuk over TGI en organisatieontwikkeling voor haar rekening genomen.

 

Meer weten?

Lees de Inhoud en de Inleiding (PDF). Of bestel direct