Ruth Cohn

TGI is ontwikkeld door Ruth C. Cohn (1912-2010). De West-Europese geschiedenis heeft haar levensloop en haar loopbaan in hoge mate bepaald. Haar eerste publicaties over de conceptie van wat later TGI genoemd is zijn in het Engels geschreven; ze was haar geboortestad Berlijn ontvlucht na de machtsgreep door Hitler in 1933 en in 1941 uitgeweken naar de VS. Eenmaal terug in Europa, definitief vanaf 1974, heeft ze de meeste artikelen zelf in het Duits vertaald. Sinds TGI ook in India voet aan de grond heeft gekregen, zijn oude teksten van Cohn in het Engels uitgegeven.

Kuebel, M.A. (ed.), C.Th. Abraham (co-ed.) (2009) Living Learning. A Reader in Theme-Centred Interaction. Kottayam. Bestellen:                   ivo.callens@centerforgenerativeleadership.com. Kinkenberg 21  BE 3798 's Gravenvoeren

Meyerhuber, S., Reiser, H., Scharer, M.(ed.) (2019) Theme-Centered Interaction (TCI) in Higher Education. A Didactic Approach for Sustainable and  Living Learning. Springer Nature Switzerland

Autobiografische werken

Farau, A., R.C. Cohn (1984, 2008/4)  Gelebte Geschichte der Psychotherapie. Zwei Perspektiven. Klett-Cotta, Stuttgart

Cohn, R.C.  (1979, 2010/6) Van psychoanalyse naar themagecentreerde interactie. Basisteksten. Boom Amsterdam.

Daarnaast zijn van Cohns hand vooral artikelen verschenen, vele in bundels met andere auteurs, en in het internationale tijdschrift Themenzentrierte Interaktion/TZI – Theme-Centered Interaction/TCI dat sinds 1987 twee maal per jaar verschijnt.

In het Nederlands zijn van Ruth Cohn naast genoemde bundel enkele artikelen verschenen in het Tijdschrift voor Themagecentreerde Interactie dat van 1999 tot 2014 twee maal per jaar is uitgekomen. Hieronder enkele teksten van Ruth Cohn uit de beginjaren.