Phien Kuiper

Als TGI-opleider sinds 1996 heb ik met veel plezier Duitse teksten die mij inspireerden in het Nederlands vertaald. Deze zijn in de TGI-opleiding als achtergrondmateriaal gebruikt of in het Tijdschrift voor Themagecentreerde Interactie gepubliceerd (twee afleveringen per jaar van 1999 tot en met 2014). Ik maak graag Duitse teksten over TGI toegankelijk voor mensen die niet gemakkelijk Duits lezen. In het Nederlands is er niet veel literatuur beschikbaar.  

Vertalen is een liefhebberij die, net als schrijven, voortkomt uit mijn interesse voor taal en talen. Ik studeerde eerst Frans met bijvak Italiaans, later psychologie. De ervaringen als lerares in de roerige jaren 1969-1972 stuurden me in de richting van de begeleiding en scholing van leraren op het vlak van leerlingbegeleiding.

De logo's verwijzen naar het Ruth Cohn Instituut voor TGI, en naar de Landelijke Vereniging voor supervisie en coaching. TGI en supervisie heb ik in dezelfde tijd leren kennen, begin jaren tachtig. Aanvankelijk beschouwde ik TGI van belang voor mijn werk met groepen leraren in de nascholing. Supervisie trok me aan omdat ik wilde leren een proces van individuele leerbegeleiding voor langere tijd aan te gaan. In de loop van de jaren heeft het Nederlandse supervisieconcept zich ontwikkeld, voor TGI geldt hetzelfde en voor mij ook. De mogelijkheden van TGI beperken zich niet tot het werken met groepen, groepssupervisie is me niet meer vreemd en de wederzijdse beïnvloeding blijft een bron van inspiratie.   

Als TGI-opleider begeleid ik de laatste jaren vooral  TGI-opleiders-in-opleiding. Daarnaast ben ik betrokken bij de ontwikkelingen in het Ruth Cohn Instituut voor TGI - internationaal. Als (leer-) supervisor ben ik incidenteel actief.

Toen het in 2013 niet lukte om de vertaling van het Handbuch Themenzentrierte Interaktion te publiceren bij de uitgevers van Cohns standaardwerk Van psychoanalyse naar themagecentreerde interactie is het Handboek TGI een uitgave-in-eigen-beheer geworden, evenals de in 2016 verschenen aanvulling op het Handboek: TGI in Nederland en Vlaanderen. De vertaling en redactie van Pleidooi voor pluraliteit. De politieke kracht van Themagecentreerde Intereactie (TGI) in deze tijd,van Matthias Scharer in samenwerking met Michaela Scharer, is de derde uitgave van de uitgeverij die mijn achternaam in het Frans draagt: Tonnelier.