Phien Kuiper

Als TGI-opleider sinds 1996 heb ik met veel plezier Duitse teksten die mij inspireerden in het Nederlands vertaald. Deze zijn in de TGI-opleiding als achtergrondmateriaal gebruikt of in het Tijdschrift voor Themagecentreerde Interactie gepubliceerd (twee afleveringen per jaar van 1999 tot en met 2014). Ik vond en vind het belangrijk om Duitse teksten over TGI toegankelijk te maken voor mensen die niet gemakkelijk Duits lezen. In het Nederlands is er niet veel literatuur beschikbaar.  

Vertalen is een liefhebberij die, net als schrijven*, voortkomt uit mijn interesse voor taal en talen. Ik studeerde eerst Frans met bijvak Italiaans, later psychologie. De ervaringen als lerares in de roerige jaren 1969-1972 stuurden me in de richting van de begeleiding en scholing van leraren op het vlak van leerlingbegeleiding.

TGI en supervisie heb ik in dezelfde tijd leren kennen, begin jaren tachtig. Aanvankelijk beschouwde ik TGI van belang voor mijn werk met groepen leraren in de nascholing; supervisie trok me aan omdat ik wilde leren een proces van individuele leerbegeleiding voor langere tijd aan te gaan. In de loop van de jaren heeft het supervisieconcept zich ontwikkeld, voor TGI geldt hetzelfde en voor mij ook. De mogelijkheden van TGI beperken zich niet tot het werken met groepen, groepssupervisie is me niet meer vreemd en de wederzijdse beïnvloeding blijft een bron van inspiratie.   

Mijn TGI-opleiderschap houdt de laatste jaren vooral de begeleiding van TGI-opleiders-in-opleiding in. Daarnaast geef ik leersupervisie aan supervisoren-in-opleiding en supervisie van huisartsen-in-opleiding.

De vertaling van het belangrijke Handbuch Themenzentrierte Interaktion en de moeilijkheid het te publiceren bij de uitgevers van Cohns standaardaardwerk Van psychoanalyse naar themagecentreerde interactie hebben geleid tot de uitgave-in-eigen-beheer van het Nederlandstalige Handboek TGI en de door mij geschreven aanvulling TGI in Nederland en Vlaanderen.

* Voor mijn artikelen over TGI op het gebied van onderwijs, supervisie en intervisie, klik hier