Themagecentreerde Interactie (TGI) in Nederland en Vlaanderen is geschreven voor wie meer wil weten over TGI en de verbreiding van TGI in het Nederlands taalgebied sinds de jaren zeventig van de vorige eeuw. Nu de belangstelling voor TGI - bij opleiders en trainers, docenten en supervisoren, coaches en organisatieontwikkelaars – de laatste jaren sterk toeneemt, is het tijd voor een aanvulling op het Handboek, geïnspireerd op de laatste twee niet uitgegeven delen van het oorspronkelijke Handbuch Themenzentrierte Interaktion.  
Hoe is TGI in Nederland en Vlaanderen bekend geworden en verder verbreid? Waar en hoe wordt TGI ingezet en welke ontwikkelingen zijn er waar te nemen? 
De persoonlijke kijk van de auteur wordt verruimd door vele anderen die aan het woord komen: collega’s en leden van het Ruth Cohn Instituut van vroeger en nu. 

Opbouw: na de inleiding worden in het eerste hoofdstuk - TGI en RCI, een terugblik - veertig jaren TGI en RCI opgeroepen met persoonlijke ervaringen en vele citaten. Daarna passeren de werkvelden de revue die in de loop van de jaren door TGI zijn aangeraakt: leren in groepen (opleiding, onderwijs en training), supervisie, intervisie, in samenwerking met Bea Vercruysse psychotherapie, met Loes Jacobs maatschappelijk werk. Leiderschap en organisatieontwikkeling is het werk van Ineke van de Braak. In het slothoofdstuk staat het kritisch potentieel van TGI op de voorgrond. 

Het boek heeft twee bijlagen: een chronologische lijst van Nederlandstalige literatuur waarin TGI wordt genoemd of besproken. Deze lijst onthult waar op welke manier belangstelling voor TGI bestond en bestaat. Een tweede bijlage bevat de inhoud van de delen van het Duitse handboek die het vertrekpunt van dit boek zijn geweest. 
Na de bijlagen vindt u de noten, de geraadpleegde literatuur, personalia en een kort register van begrippen.  

TGI in Nederland en Vlaanderen 

is een aanvulling op het Handboek TGI dat intussen in heel wat boekenkasten staat. 

Bestellen

Het boek kost €24,90 (+€ 3,95 verzendkosten)